Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości zamówienia na usługę polegającą na promocji Województwa Warmińsko- Mazurskiego podczas Grand Prix Plus Ligi, które odbędą się w dniach 11-18 sierpnia 2022 roku w Krakowie.

Załączniki

Treść ogłoszenia