Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości zamówienia na usługę polegającą na promocji Województwa Warmińsko- Mazurskiego podczas mityngów lekkoatletycznych o zasięgu krajowym.

Załączniki

Treść ogłoszenia