Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości zamówienia na usługę polegająca na udostępnieniu w chmurze i wdrożeniu u Zamawiającego platformy zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi budżetu Województwa

Załączniki

Treść ogłoszenia