Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie projektu graficznego tablicy, wyprodukowanie tablicy, dostawę tablicy oraz elementów mocowania oraz jej montaż na zewnętrznej ścianie budynku Urzędu

Załączniki

Treść ogłoszenia