Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na organizację spotkania doradczego dla członków Zespołu ds. rewitalizacji oraz pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 w ramach projektu „Wzmacniane zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” wspófinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty