Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na sporządzenie 7 ekspertyz w ramach kontroli projektów informatycznych realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik zamówienia