Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na organizację spotkań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty