Wersja obowiązująca z dnia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi eksperckiej w zakresie przygotowania raportu - charakterystyki stosowanych obecnie w Polsce metod/nurtów edukacji alternatywnej wraz z rekomendacją do wdrożenia 3 metod/nurtów edukacji alternatywnej w publicznych szkołach podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik zamówienia