Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości usługi polegającej na przetłumaczeniu zwykłym pisemnym streszczenia Sprawozdania rocznego za rok 2019 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z języka polskiego na język angielski

Załączniki

Treść ogłoszenia