Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie kosztów przeprowadzenia kampanii promocyjnych 9 edycji Konkursu PRO Warmia i Mazury oraz X Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

Załączniki

Treść ogłoszenia