Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas XI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020).

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas XI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020) na terenie miasta Ełk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty