Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie kosztów realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu procesu ewaluacji i aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Marki Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014+”

Załączniki

Treść ogłoszenia