Wersja nieobowiązująca z dnia

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń online dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO WiM 2014-2020

Załączniki

Treść ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty