Wersja nieobowiązująca z dnia

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń online dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO WiM 2014-2020

Załączniki

Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o zamówieniu
    format: pdf, rozmiar: 1.08 MB, data dodania:
  • SOPZ
    format: zip, rozmiar: 1.13 MB, data dodania:
  • Wzór umowy
    format: word, rozmiar: 194.5 KB, data dodania: