Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie kosztów wykonania usługi kompleksowej organizacji i przeprowadzenia jednodniowych szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów unijnych

Załączniki

Treść ogłoszenia