Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji elementów budynku administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie - Biuro Regionalne w Elblągu przy ul. Zacisze 18

Przedmiotem zamówienia jest:

Nie wpłynęła żadna oferta na przedmiotowe zapytanie ofertowe.

Załączniki

Treść ogłoszenia