Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

#Data ogłoszeniaTytułNumer zamówieniaStatus
 
10121-07-2016Rozeznanie cenowe na: Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu intensywnego warsztatu z zakresu zastosowania Prawa Zamówień Publicznych w ramach Programów Operacyjnych/Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę, dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WIM 2014-202017322.2016.pArchiwum
10229-09-2016Rozeznanie cenowe na zakup i dostawę mebli biurowych22717.2016.pArchiwum
10310-06-2016Rozeznanie cenowe na zakup i dostawę zmontowanych mebli biurowych do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieArchiwum
10410-06-2016Rozeznanie cenowe na zakup i dostawę zmontowanych mebli biurowych do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieArchiwum
10502-09-2016Rozeznanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia: „Ocena projektów unijnych w ramach RPO WiM 2014-2020”.20568.2016.pArchiwum
10606-04-2022Rozeznanie cenowe rynku na dostawę 1 tablicy pamiątkowejO-IV.2600.4.47.2022W trakcie
10723-03-2022Rozeznanie cenowe rynku na kompleksową organizację szkolenia dla praktyków (pracowników weryfikujących wnioski o płatność beneficjentów) - zastosowanie metod uproszczonych wydatków w projektach realizowanych ze środków EFRR w ramach RPO WiM.O-IV.272.2.1.2022W trakcie
10809-01-2023Rozeznanie cenowe rynku na świadczenie usług polegających na wykonywaniu drobnych prac naprawczych i konserwatorskichO-IV.2600.1.1.2023W trakcie
10917-03-2022Rozeznanie cenowe rynku na tłumaczenie pisemne przysięgłe z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski na potrzeby realizacji RPO WiM 2014‐2020.O‐IV.272.7.2022W trakcie
11026-10-2017Rozeznanie cenowe rynku na wykonanie usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu „Planu rozwoju zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020“27715.2017.pW trakcie
11123-06-2020Rozeznanie cenowe rynku na wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu dwóch dwudniowych szkoleń onlineO-IV.272.2.8.2020W trakcie
11225-01-2019Rozeznanie cenowe rynku na wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia adresowanego do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieO-IV.272.2.2.2019Archiwum
11302-06-2020Rozeznanie cenowe rynku na wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia online w temacie: „Proces budowlany – prawo budowlane w kontekście realizacji projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej“ - szkolenie specjalistyczne.O-IV.272.2.6.2020W trakcie
11427-07-2016Rozeznanie cenowe rynku na: wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia zamkniętego nt.: „Przywództwo – Zarządzanie zasobami ludzkimi” dla kadry zarządzającej RPO WiM 2014-202018006.2016.pArchiwum
11502-06-2022Rozeznanie cenowe rynku na zorganizowanie dwudniowego spotkania szkoleniowego Skarbnika Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze służbami księgowymi jednostek budżetowych samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.F-II.3251.50.2022W trakcie
11625-03-2019Rozeznanie cenowe rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń (jednego dwudniowego szkolenia i dwóch dwudniowych szkoleń)Archiwum
11716-01-2020Rozeznanie cenowe rynku: organizacja i przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń w temacie: „Dostęp do Informacji publicznej w praktyce – szkolenie specjalistyczne dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020“.O-IV.272.2.3.2020W trakcie
11817-01-2020Rozeznanie cenowe rynku: organizacja i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w temacie: „Konsekwencje nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i Karty Nauczyciela dla kwalifikowalności wydatków w projektach dofinansowanych z EFS – szkolenie specjalistyczne“O-IV.272.2.2.2020W trakcie
11901-06-2020Rozeznanie cenowe rynku - szkolenie "Zasady działania systemów fotowoltaicznych. Procesy inwestycyjne z OZE – szkolenie specjalistyczne"O-IV.272.2.5.2020W trakcie
12014-09-2017Rozeznanie cenowe rynku - usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia zamkniętegoArchiwum
Wyświetlone 101-120 z 1,387 rekordów.