Wersja obowiązująca z dnia

Publikacja artykułów związanych z promocją gospodarczą w bezpłatnym dwutygodniku wydawanym w regionie.

Przedmiotem zamówienia jest:

Unieważnienie zapytania ofertowego KP.0022.18.2017

Niniejszym unieważnia się zapytanie ofertowe nr KP.0022.18.2017 dot. publikacji artykułów związanych z promocją gospodarczą w bezpłatnym dwutygodniku wydawanym w regionie, gdyż cena oferty, która otrzymała największą liczbę punktów, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia.

Załączniki

Treść ogłoszenia