Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
81Inne2019-01-252019-02-04Rozeznanie cenowe rynku na wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia adresowanego do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieW trakcie
82Inne2020-06-022020-06-09Rozeznanie cenowe rynku na wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia online w temacie: „Proces budowlany – prawo budowlane w kontekście realizacji projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej“ - szkolenie specjalistyczne.Aktualne
83Inne2016-07-272016-08-01Rozeznanie cenowe rynku na: wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia zamkniętego nt.: „Przywództwo – Zarządzanie zasobami ludzkimi” dla kadry zarządzającej RPO WiM 2014-2020Archiwum
84Inne2019-03-252019-03-27Rozeznanie cenowe rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń (jednego dwudniowego szkolenia i dwóch dwudniowych szkoleń)W trakcie
85Inne2020-01-162020-01-22Rozeznanie cenowe rynku: organizacja i przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń w temacie: „Dostęp do Informacji publicznej w praktyce – szkolenie specjalistyczne dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020“.W trakcie
86Inne2020-01-172020-01-23Rozeznanie cenowe rynku: organizacja i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w temacie: „Konsekwencje nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i Karty Nauczyciela dla kwalifikowalności wydatków w projektach dofinansowanych z EFS – szkolenie specjalistyczne“W trakcie
87Inne2020-06-012020-06-08Rozeznanie cenowe rynku - szkolenie "Zasady działania systemów fotowoltaicznych. Procesy inwestycyjne z OZE – szkolenie specjalistyczne"Aktualne
88Inne2017-09-142017-09-19Rozeznanie cenowe rynku - usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia zamkniętegoW trakcie
89Inne2017-10-132017-10-19Rozeznanie cenowe rynku - usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia z zakresu Standaryzacji prac Komisji Oceny Projektów – procedura odwoławcza i negocjacje projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalnego Programu OperacyjnegoW trakcie
90Inne2017-05-172017-05-19Rozeznanie cenowe rynku - zakup i dostawa mebli biurowych do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieW trakcie
Strona 9 z 69