Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie kosztów emisji piętnastosekundowego spotu promującego województwo warmińsko-mazurskie w telewizji o zasięgu ogólnopolskim

Załączniki

Treść ogłoszenia