Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie kosztów kampanii medialnej

Przedmiotem zamówienia jest:

Szanowni Państwo,

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego jest obecnie na etapie przygotowania ogólnopolskiej kampanii medialnej w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”. Jej celem jest m.in. zbudowanie w wybranej grupie docelowej świadomości i przekonania, że województwo warmińsko-mazurskie jest atrakcyjnym miejscem do inwestycji, gdzie gospodarka działa w harmonii ze środowiskiem naturalnym i społeczeństwem, budząc wśród potencjalnych inwestorów poczucie harmonii, zdrowia i bezpieczeństwa. Ważna jest również promocja działań organizowanych przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Niniejszym korzystając z Państwa doświadczenia, chcieliśmy dokonać szacowania wartości zamówienia usług związanych z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej w mediach. Jednocześnie informuję, że szacowanie nie ma charakteru wiążącego, a służy jedynie rozpoznaniu tych usług

Dokonując szacunku, proszę uwzględnić kwotę netto/brutto. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że mogą Państwo dokonać szacowania kosztów kampanii zarówno całościowo, jak i poszczególnych elementów (rdio, rasa, internet).

Załączniki

Treść ogłoszenia

  • Załącznik
    format: pdf, rozmiar: 515.67 KB, data dodania: