Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Organizacje Pozarządowe - Otwarte konkursy ofert - Rozstrzygnięcia

Ogłoszono przez Michał Chomej

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2017-2018 zadań Samorządu Wojewóztwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn. "Publikacje spełniające wysokie standarty merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej »