Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 stycznia 2015 r., znak: OŚ-PŚ.7243.46.2014 udzielającą panu Hubertowi Chmielewskiemu prowadzącemu działalność pod nazwą ZIEM-BUD Hubert Chmielewski, Kukowo 61A, 19-400 Olecko (Regon: 511392467; NIP: 847-137-42-18) pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji położonej w miejscowości Kukowo 61 A, 19-400 Olecko na działkach o numerach ewidencyjnych 37/1 i 37/3 oraz zezwolenia na zbieranie odpadów

Załączniki