Wersja obowiązująca z dnia

Wydawanie decyzji ustalających dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do środowiska z zakładu

Szczegóły procedury:
Wydawanie decyzji ustalających dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do środowiska z zakładu

Osoby do kontaktu:

  1. Marta Sobieraj-Sulkowska – Kierownik Biura Pozwoleń Środowiskowych
  2. Jolanta Karwacka – Główny Specjalista
  3. Dorota Bugalska – Starszy Inspektor
  4. Marlena Kowalska – Starszy Inspektor

Telefon kontaktowy:

  • 89 512 54 65
  • 89 512 58 02
  • 89 512 54 73