Wersja obowiązująca z dnia

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Szczegóły procedury:
Pojazdy wycofane z eksploatacji

Osoby do kontaktu:

  1. Sylwia Angielczyk, tel. 89/ 512 54 68 (powiat: bartoszycki, giżycki, nidzicki, nowomiejski, olecki, węgorzewski)
  2. Kamila Młynarz, tel. 89/ 512 54 46 (powiat: działdowski, iławski, ostródzki)
  3. Joanna Kuczyńska, tel. 89/ 512 54 55 (powiat: kętrzyński, lidzbarski, olsztyński)
  4. Patrycja Miecznikowska, tel. 89/ 512 54 81 (powiat: braniewski, elbląski, M. Elbląg, gołdapski)
  5. Ewa Dzierzęcka, tel. 89/ 512 54 98 (powiat: M. Olsztyn)
  6. Barbara Grześkiewicz, tel. 89/ 512 58 03 (powiat: ełcki, mrągowski, piski, szczycieński)

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Załączniki