Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Otwarte konkursy ofert

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku

Załączniki: