Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia archiwalna

Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Nazwa sprawy:

Prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany do:
  • sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu

Osoba kontaktowa:

Anna Ławrynowicz – podinspektor
Monika Zielińska – inspektor

Telefon kontaktowy:

89 512 54 46
89 512 54 43

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz.1803 z późn. zm.).

Załączniki