Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Określenie szczegółowych zasad, sposobu ustalania i trybu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Numer aktu: XII/274/15

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : XXIX/653/17

Traci moc: X/181/11

Informacje dodatkowe:

Ustanawia się Regulamin określający szczegółowe zasady, sposób ustalania i tryb przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki: