Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/274/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu ustalania i trybu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami (D.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 4794)

Numer aktu: XXIX/653/17

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskieg

Status: Obowiązujący

Zmienia: XII/274/15

Załączniki: