Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zatwierdzenie rezerwowej listy projektów do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa”

Numer aktu: 64/697/08/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2008-12-23

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 44/587/11/IV

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdza rezerwową listę projektów do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

Załączniki: