Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana uchwały Nr 63/840/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie

Numer aktu: 35/376/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-07-07

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 36/810/18/V

Zmienia: 63/840/13/IV

Informacje dodatkowe:

W uchwale Nr 63/840/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuje się Pana Andrzeja Marcinkiewicza na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie na czas określony – 7 lat, tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.”

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wynagrodzenie miesięczne określone w załączniku nr 1 do uchwały”.

3) załącznik nr 1 do uchwały Nr 63/840/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki: