Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedur w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się do stosowania zaktualizowaną wersję procedury wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, określoną w książce procedur KP-008/v.11/z Książka Procedur monitorowania i sprawozdawczości – procedura dotycząca monitorowania i sprawozdawczości realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadań delegowanych do samorządów województw. (...)

Załączniki

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 83.5 KB, data dodania:
  • Załącznik
    format: zip, rozmiar: 2.05 MB, data dodania: