Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedury KP-006 - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie zadań delegowanych Samorządom Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się do stosowania zaktualizowaną procedurę wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określoną w książce procedur KP-006/v.7/z - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. (...)

Załączniki

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 92.75 KB, data dodania:
  • Załącznik
    format: zip, rozmiar: 2.68 MB, data dodania: