Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w czasie nieobecności Dyrektora ZDW oraz reprezentowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego w postępowaniach związanych z realizacją projektów planowanych do realizacji w trybie konkursowym dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Numer aktu: 7/55/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-02-03

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 31/327/15/V

Informacje dodatkowe:

Udziela się Panu Władysławowi Łukaszukowi – Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w czasie nieobecności Dyrektora ZDW, w szczególności spowodowanej urlopem, chorobą lub podróżą służbową oraz reprezentowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Beneficjenta w sprawach związanych z przygotowaniem, realizacją, rozliczaniem i kontrolą projektów rozbudowy/przebudowy dróg wojewódzkich wymienionych w niniejszej uchwale.

Załączniki: