Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedur w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się do stosowania następujące zaktualizowane procedury wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
  1. książkę procedur KP-001/v.2/z - Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
  2. książkę procedur KP-003/v.2/z - Obsługi wezwania do usunięcia naruszenia prawa na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy;
  3. książkę procedur KP-004/v.2/z - Zmiany umowy przyznania pomocy;
  4. książkę procedur KP-005/v.2/z - Wykrywanie i wyjaśnianie nieprawidłowości;
  5. książkę procedur KP-007/v.2/z - Postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy o przyznanie pomocy;
  6. książkę procedur KP-008/v.2/z - Monitorowania i sprawozdawczości. Procedura dotycząca monitorowania realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 dla zadań delegowanych do samorządów województw.

Załączniki

Załączniki