Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszu.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Starostwem Piskim.

Załączniki

Załączniki