Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Przyjęcie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer aktu: 66/901/14/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2014-12-11

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 69/909/14/V

Traci moc: 64/743/14/IV

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki: