Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedury KP-017/v.6/z - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 w ramach wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się do stosowania zaktualizowaną procedurę wdrażania programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określoną w książce procedur KP-017/v.6/z - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Załączniki

Załączniki