Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Aktualizacja procedur w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Numer aktu: 56/762/13/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-11-12

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się do stosowania zaktualizowaną wersję procedury wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, określoną w książce procedur KP-008/v.10/z – Procedura dotycząca monitorowania i sprawozdawczości realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla zadań delegowanych do Samorządów Województw.

Załączniki: