Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedury KP-004/v.6/z – Książka procedur zmiany umowy w ramach PROW 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się do stosowania zaktualizowaną procedurę wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określoną w Książce procedur zmiany umowy w ramach PROW 2007-2013 - KP-004/v.6/z.

Załączniki

Załączniki