Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały Nr 10/145/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/13/7.1 wraz z załącznikami

Numer aktu: 45/576/13/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-09-09

Status: Obowiązujący

Zmienia: 10/145/13/IV

Informacje dodatkowe:

Wprowadza się zmiany do Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/13/7.1 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 10/145/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu 01/13/7.1, nadając mu brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

Załączniki: