Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedury KP-611-295-ARiMR/2/z - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się do stosowania zaktualizowaną procedurę wdrażania programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określoną w książce procedur KP-611-295-ARiMR/2/z - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.

Załączniki

Załączniki