Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedury KP-001/v.8/z - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla działan: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” 413 „Wdra\002anie lokalnych strategii rozwoju” – dla operacji, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje sie do stosowania zaktualizowana procedure wdra\002ania Programu w zakresie wykonywania zadan Instytucji Zarzadzajacej delegowanych Samorzadom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 okreslona w ksia\002ce procedur KP-001/v.8/z - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla działan: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” 413 „Wdra\002anie lokalnych strategii rozwoju” – dla operacji, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Załączniki

Załączniki