Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Przyjęcie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

Numer aktu: XXVIII/553/13

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-06-25

Status: Uchylony

Zmieniony przez : XXIX/573/13

Uchylony przez : XIV/243/20

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki: