Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja procedury KP-611-189-ARiMR/4/z - Zmiana przeznaczenia operacji/ przeniesienie praw własności lub posiadania/ zwolnienie ze zobowiązań w wyniku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się do stosowania zaktualizowaną procedurę wdrażania programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określoną w książce procedur KP-611-189-ARiMR/4/z - Zmiana przeznaczenia operacji/ przeniesienie praw własności lub posiadania/ zwolnienie ze zobowiązań w wyniku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013.

Załączniki

Załączniki