Wersja obowiązująca z dnia

Dofinansowanie w 2013 roku, ze środków PFRON, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Informacje dodatkowe:

  1. Przyznaje się dofinansowanie na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w łącznej wysokości 3 664 352,00 zł.
  2. Wykaz podmiotów oraz wysokość przyznanego dofinansowania określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Wykaz wniosków rozpatrzonych negatywnie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki