Wersja obowiązująca z dnia

Podział województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie.

Informacje dodatkowe:

  1. Wprowadza się „Podział Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”.
  2. „Podział Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie” zawierający wykaz obwodów łowieckich z wyszczególnieniem ich dotychczasowej i nowej numeracji wraz z powierzchnią i opisem granic stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Mapa z wyznaczonymi granicami obwodów łowieckich stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki