Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Ustalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/13/7.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Numer aktu: 10/142/13/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-02-25

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 59/777/13/IV

Informacje dodatkowe:

Ustala się kwotę alokacji przeznaczoną na dofinansowanie projektówze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 w ramach Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego do konkursu 01/13/7.1 w wysokości 1 867 399,65 Euro co daje kwotę 7 840 837,65 PLN, w tym: 1 587 289,70 Euro (6 664 711,99 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 280 109,95 Euro (1 176 125,66 PLN) stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST.

Załączniki: