Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały Nr 45/562/09/III Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 13 lipca 2009 r. z późn. zm. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2- Turystyka Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/2.1.1

Numer aktu: 10/140/13/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-02-25

Status: Obowiązujący

Zmienia: 45/562/09/III

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego podejmuje decyzję o wprowadzeniu zmian do Listy projektów wybranych do dofinansowania oraz Listy rezerwowej projektów do dofinansowania stanowiących Załączniki do Uchwały Nr 45/562/09/III Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 13 lipca 2009 r., nadając im brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

Załączniki: