Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wybór projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/2.1.1.

Numer aktu: 45/562/09/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2009-07-13

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 60/707/09/III , 14/245/10/III , 17/297/10/III , 19/347/10/III , 29/574/10/III , 2/12/11/IV , 34/462/11/IV , 48/629/11/IV , 58/720/11/IV , 5/45/12/IV , 30/403/12/IV , 10/140/13/IV , 36/496/13/IV , 46/608/13/IV , 53/713/13/IV

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonuje wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu nr 01/08/2.1.1